Hírek

Tájékoztató az óvodába érkezés és távozásról...
28 szep. 2020 13:57

Kedves Szülők! A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről sz [ ... ]

Tovább olvassom
INTÉZKEDÉSI TERV
27 aug. 2020 15:38

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021.NEVELÉSI ÉVBEN A KŐBÁNYAI CSODAFA ÓVODÁBAN TÖRTÉNŐ, A JÁRV [ ... ]

Tovább olvassom
További hírek

Rólunk

 

ELÉRHETŐSÉG:

Óvodai telefonszámok:

433-56-31

264-98-85

 

EMAIL CÍM:

csodafaovoda.kobanya@gmail.com

 

Munkatársak

Szakmai elismerések

Programok

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021.NEVELÉSI ÉVBEN A KŐBÁNYAI CSODAFA ÓVODÁBAN TÖRTÉNŐ, A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

1.FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

- Fertőtlenítő nagytakarítás

- Klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;

- Felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;

- Ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítása;

- Padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása;

- Játékok, sporteszközök tisztítása;

- Radiátorok, csövek lemosása;

- Ablakok, üvegfelületek tisztítása;

- Szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése;

- Képek, tablók, világítótestek portalanítása;

- Pókhálók eltávolítása;

- Rovar-és rágcsálóirtás.

 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

- Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja.

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

- Óvodánk tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

- A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

- Óvodánkban megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

- A szeptemberi évkezdésnél fokozottan ügyelünk a szülős befogadás szabályaira, csak indokolt esetben, rövid ideig vesszük igénybe a szülők segítségét.

- A termekben, folyosókon, tornaszobában lehetőség szerint gondoskodunk a gyerekek lazább elhelyezéséről.

-  A nevelési év során az csoportok keveredését elkerüljük.

- A mozgástevékenységeket időjárás függvényében szabad téren tartjuk.

- Fokozottan ügyelünk a megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban, illetve az öltözőkben. Igyekszünk elkerülni a csoportosulást.

- Programjaink, rendezvényeink megszervezése során tekintettel vagyunk az alábbiakra:-az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,-az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),-zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,-a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

- A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.

 

3.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

- Óvodánk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

- Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, a textil törölközőket csak a gyermekek használják, melyeket szükség szerint cserélünk és megfelelő hőfokon mosunk.

- Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.

- A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk óvodánk tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarításra. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad,stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztessük. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

- Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

4.ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

-      Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

-      Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására, kézfertőtlenítésére.

-      Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

-      Az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan figyelünk.

-           Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalását kerüljük.

-           Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett szalvéta cseréje minden használatot követően meg kell, hogy történjen.

-       Ügyelünk a textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosására.

-    Az étkeztetést végző felnőttek számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.

 

5.ÓVÓDAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

- Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az óvoda orvosának és a gyerekek folyamatos együttműködését.

- A személyes találkozást igénylő teendők esetében –védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra –a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

- Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott,a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

- Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

- Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

- A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

-       A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

-       Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú,nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

-       A gyermek az óvodába –hasonlóan más megbetegedésekhez –kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

-        Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

- Annak érdekében, hogy szükség esetén óvodánk felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez követjük az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.

- Az NNK -a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján -az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

- Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti nevelés, oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

- A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában –elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az óvodát nem látogathatják.

- Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó gondoskodik.

- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

9.KOMMUNIKÁCIÓ

- Nyomatékosan kérjük, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

- Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre (Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.),amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.

- Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.